Όροι & Προϋποθέσεις

Η Sequoia.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 135, ΤΚ 54250 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού, το οποίο βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμιά εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τος όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Ταυτότητα Επιχείρησης:

 • Επωνυμία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • ΑΦΜ: 999115516
 • ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Έδρα: ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 135-137
 • Αριθμός ΓΕΜΗ: 043635606000

1. Προϋποθέσεις χρήσης-μεταβολές
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) είτε ανήκουν στην εταιρεία, είτε η εταιρεία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσου για εμπορικούς ή άλλος σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας απαγορεύεται.

3. Περιεχόμενο
Η ιστοσελίδα της εταιρείας περιέχει πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίας της καθώς και στα προγράμματα προώθησης τους.
Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της εταιρείας όσο και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

4. Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα της δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.

5. Προσωπικά δεδομένα χρηστών
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών με την εταιρεία συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους η εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση η απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα  προιανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρεία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

6. Ευθύνη Χρήστη
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτήν ή οποιοδήποτε στοιχείο η οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία εμπεριέχεται σε αυτήν με κανένα τρόπο. Ενδεικτικά, με δημοσίευση, επέμβαση, μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κλπ. για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν την προσβολή, ζημιά, βλάβη ή διακινδύνευση περιουσιακών αγαθών ή προσωπικών δικαιωμάτων της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Υπαναχώρηση – Επιστροφές προϊόντων – Ακύρωση παραγγελίας
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με το κόστος των εξόδων αποστολής καθώς και με το κόστος επιστροφής.
Αν κάποια παραγγελία είναι ειδική η εταιρεία δεν δέχεται επιστροφή.
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει όταν η παραγγελία δεν έχει τιμολογηθεί και σταλεί και εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.
Για την αποφυγή δική σας ταλαιπωρίας, καλό είναι ελέγχετε προσεκτικά κατά την στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

8. Αποστολή προϊόντων
Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Οι παραδόσεις γίνονται εντός 3 (τριών) ημερών εφόσον τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα. Με παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 135 δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής-μεταφοράς. 

Η εταιρία συνεργάζεται με υπηρεσία μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της εταιρείας , οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

Τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη του αγοραστού και μόνο. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και δεν αναγνωρίζει τυχόν ζημίες που μπορεί να γίνουν από την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που παραγγείλετε ένα προϊόν και δεν γίνει παραλαβή της παραγγελίας λόγω απουσίας του παραλήπτη τότε χρεώνεστε τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας (για την επαρχία χρεώνεται ο αγοραστής και με έξοδα επιστροφής του προϊόντος εφόσον το έχει παραλάβει) και θα πρέπει να καταχωρήσετε νέα παραγγελία για να παραλάβετε τα προϊόντα σας.
Όλες οι παραγγελίες εκτελούνται αποκλειστικά για αποστολή και παράδοση στον χώρο του πελάτη από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από αργίες) 09:00 πμ-20:00 μμ.

9. Κόστη Αποστολής
Η χρέωση που ισχύει για αποστολές στην Ελλάδα είναι ως εξής:

 • Για παραγγελίες έως 28.99€ το κόστος είναι 3.90€
 • Για παραγγελίες από 29.00€ και πάνω η αποστολή είναι δωρεάν εκτός της κατηγορίας βαλίτσες και σετ βαλίτσες

Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή παρέχεται δωρεάν από το κατάστημα μας από το πρώτο ευρώ.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών ή / και των πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Θεσσαλονίκης  και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Olympiclub.gr διέποντας από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

11. Ασφάλεια
Η εταιρεία μας προωθεί όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς.
Χρησιμοποιεί στις σελίδες συναλλαγών και καταχώρησης προσωπικών δεδομένων πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.
Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Σε περίπτωση που γίνει αγορά προϊόντων με πιστωτική κάρτα που ανήκει στον πελάτη αλλά έχει κλαπεί, η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

12. Τρόποι πληρωμής
Α) Αντικαταβολή
Ο πελάτης πληρώνει το αντίτιμο της παραγγελίας στη συνεργαζόμενες κούριερ

Η αντικαταβολή ισχύει για όλη την επικράτεια
Η καταβολή των χρημάτων στο πρακτορείο θα γίνεται με την παράδοση των προϊόντων.

Β) Πιστωτική κάρτα

Visa, Mastercard.

Γ) Χρεωστική κάρτα

Δ) Προεξόφληση σε καταθετικό λογαριασμό της εταιρείας :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ: 5239111996301

IBAN: GR60 0172 2390 0052 3911 1996 301

Η επωνυμία της εταιρείας που εμφανίζεται στους λογαριασμούς είναι ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

13. Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

 • Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
 • Τα προϊόντα που είναι σε ειδική κατασκευή και μη άμεσα διαθέσιμα απαιτείται το 50% προκαταβολή
 • Για τα νησιά όπου ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, οι πελάτες χονδρικής χρειάζεται να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας για την έκδοση τιμολογίου. Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενο με εμάς courier ή μεταφορική.
 • Για πελάτες λιανικής ισχύει  ΦΠΑ 24% ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.
 • Τα έξοδα μεταφοράς-αποστολής χρεώνονται πάντα με ΦΠΑ 24% ανεξαρτήτως προορισμού.

ΝΟΜΟΣ 2859
Αρθρο 21
Συντελεστές Υπολογισμός του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α)
Για τα νησιά όπου οι συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας μειώνονται κατά (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά.
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά.
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών.
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο όλα τα είδη που αποστέλλονται στα παραπάνω νησιά χρεώνονται με ΦΠΑ 17% αντί για 24% όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Φυσικά πρόσωπα (πελάτες λιανικής) πληρώνουν πάντα 24% ΦΠΑ ανεξαρτήτως περιοχής. Όταν εκδίδεται τιμολόγιο για αυτά τα νησιά ισχύει ο μειωμένος συντελεστής 17%.
Επίσης τα μεταφορικά (έξοδα αποστολής) χρεώνονται πάντα με 24% ΦΠΑ ανεξαρτήτως περιοχής προορισμού των προϊόντων για τα οποία γίνεται η χρέωση των μεταφορικών, τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα.

14. Εγγύηση
Η εγγύηση των προϊόντων είναι αυτή που προβλέπει η επίσημη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ένωσης η οποία είναι τα δύο έτη.
Η εγγύηση δεν θα καλύπτεται σε περιπτώσεις μη ορθής χρήσης ή και κακού χειρισμού του προϊόντος.

Διεύθυνση καταστήματος:
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 135, 54250, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο: 2310351605

Ώρες και ημέρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00πμ-21:00μμ
Σάββατο 09:00πμ-15:00μμ

ΚΑΛΑΘΙ 0